Máy móc thiết bị

Ứng dụng thép không gỉ cho Máy và Thiết bị bao gồm trường dưới đây:
1. Thiết bị hóa dầu, Thiết bị hóa thuốc nhuộm, Thiết bị hóa dược, Đóng gói tháp
2. Sản xuất thiết bị vận tải, chẳng hạn như xe lửa, đường ống tàu, bộ phận nhà vệ sinh, vận chuyển, pallet, thang
3. Thiết bị tạo và vận chuyển oxy
4. Thiết bị phát điện
5. Thiết bị làm thực phẩm
6. Máy móc dược phẩm
7. Xử lý nước và vận chuyển
8. Máy và thiết bị khác, Vòng đệm piston, Vòng đệm động cơ, Bộ phận dệt

Máy móc thiết bị