Bảo vệ bề mặt

Để bảo vệ bề mặt sản phẩm bằng thép không gỉ, thường sử dụng màng PE / PVC.
độ dày màng từ 20um - 120um, nếu sản phẩm không gỉ sẽ được cắt bằng laser, thì PVC bằng laser sẽ được sử dụng.

Phim: PE, PVC, PI, Laser PVC
Độ dày: 20um - 120um
Màu sắc: Xanh lam, xanh lam và trắng, đen trắng

Bảo vệ bề mặt