Cắt bằng tia plasma

Cắt plasma là quy trình cắt tiết kiệm sử dụng nhiệt plasma nhiệt độ cao tại vết rạch kim loại bằng cách làm nóng chảy kim loại cục bộ và loại trừ sự nóng chảy bằng động lượng plasma tốc độ cao.

Cắt plasma luôn đáp ứng nhu cầu cắt với độ chính xác thấp hoặc độ dày lớn và tấm kích thước lớn hơn với các tính năng tốc độ cao.

Độ thích tấm / tấm: 6mm - 120mm
Chiều rộng: <3000mm
Chiều dài: <12000mm
Chiều rộng đường may: 5mm - 12mm
Dung sai: -3mm - 3mm

Cắt bằng tia plasma
Cắt bằng tia plasma