Phần điện tử

Được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận điện tử
1. có thể sàng lọc / trường hợp che chắn cho các phụ kiện tần số cao
2. phần hrapnel / phần lò xo để dẫn điện bằng phần chạm, phần tiếp điện
3. khung hỗ trợ cho ép phun, khung sổ ghi chú, khung điện thoại
4. phần cấu trúc, thùng máy giặt
5. phích cắm đầu nối
6. những người khác, ô nút

Phần điện thoại di động
Phần điện thoại di động
Phần điện tử