Triển lãm Nhà máy / Kho hàng

Với diện tích 4,000 mét vuông, chúng tôi hiện có hơn 15 đội ngũ nhân viên đặc biệt chịu trách nhiệm kinh doanh xuất khẩu, doanh số hàng năm vượt quá 80 USDMilllon vào năm 2018, tổng cộng hơn 40,000 tấn sản phẩm kim loại được xuất khẩu và hiện đang xuất khẩu 100% sản xuất của chúng tôi trên toàn thế giới. 

Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng
Triển lãm Nhà máy / Kho hàng