Máy cắt Laser

Máy cắt Laser

Cắt laser là đường cắt hiệu quả cao với đường cắt hẹp và mịn, nó cũng có tính tự động cao, ảnh hưởng nhiệt thấp, biến dạng thấp của phôi. Nó có lợi thế lớn cho việc gia công các tấm / tấm có độ chính xác cao và các tấm siêu dài với độ dày gia công lớn hoặc các dự án làm việc nhanh.

Độ thích tấm / tấm: 0mm - 20mm
Chiều rộng: <2000mm
Chiều dài: <8000mm
Chiều rộng đường may: 0.1mm - 0.5mm
Dung sai cao: -0.5mm - 0.5mm

Máy cắt Laser
Máy cắt Laser
Máy cắt Laser